Екипът на EXTRAVAGANCE Build извършва проверка на изправността и ремонт на всички видове сградни електро инсталации. Специалистите, работещи във фирма EXTRAVAGANCE build притежават дългогодишен опит в сферата на електроуслугите и електроинсталациите. Проблемите във Вашия обект и нуждата от частична или пълна подмяна на електро инсталацията е лекота за нас, тъй като нашият опит ни дава увереност, че можем да се справим с всяко предизвикателство в тази област.

Услугите в сферата на електроенергията са сериозна професия, която изисква необходимите квалификации и сертификати, както и достатъчно опитност от страна на специалистите. Ние ще Ви предоставим набор от практични решения, които ще Ви помогнат да отстраните всяка една неизправност и да си осигурите икономично потребление.

Предлагаме Ви консултация, оглед на място, както и бързо и прецизно изпълнение на ремонтните дейности по пълна или частична подмяна на електро инсталацията във Вашия обект. Под „ремонт на електроинсталация“ разбираме възстановяване правилното функциониране и безопасност на съществуваща електрическа инсталация при наличие на неизправност или възникнала грешка по време на експлоатация.

Кога се налага подмяна на ел. табло?

Електрическите табла, особено тези, преминали дълга експлоатация, представляват особен проблем. Правилното оразмеряване на автоматичните предпазители е жизненоважно. Използването на дефектнотокови защити е задължително при подмяна на електроинсталация. Би било добре съответните консуматори да бъдат защитени, затова не би следвало да се постави една основна дефектнотокова защита, отнасяща се за цялото табло. Ако някой Ви го предложи като икономично решение, то Вие ще сгрешите, защото при евентуален проблем с ДТЗ или с някой от консуматорите, цялото Ви жилище или обект ще остане без ток.

Смяна на предпазители

Смяна на предпазители може да се наложи поради някои от следните причини: късо съединение, лош контакт, който причинява загряване, претоварване, дефектирал предпазител. Предпазители най- често се изключват ако има проблем в инсталацията, или в някой от консуматорите.

Откриване на късо съединение

Късо съединение може да бъде причинено при механично нараняване на изолацията на проводника. При добре изградена електро инсталация късото съединение не би трябвало да Ви притеснява. Електро таблото е така конструирано, че благодарение на автоматичните предпазители, дефектнотокови защити и т.н. се предотвратяват поражения върху уредите и човека.

При по- старите електрически инсталации съществува много по- голям риск от авария и късо съединение поради нарушената изолация, което води след себе си претоварване на проводниците и т.н.

Специалистите със своята апаратура безпроблемно ще намерят и отстранят качествено и сигурно Вашия проблем.

Монтаж на ключове и контакти

Финалният етап от ремонтните дейности е свързан с монтажа на електрически ключове и контакти. Пазарът предлага богат избор на всякакви видове модели с множество цветове и форми. В зависимост от Вашия интериор и обзавеждане Вие имате възможност да изберете най- подходящите ключове и контакти.

Консултацията и огледа в обекта ни дават ясна представа за състоянието на електрическата система, както и за наличието на кабели (по стени, тавани и скари) и тяхната цялостност и здравина.

Нашата компания е фокусирана върху качественото предлагане на услуги от висококвалифицирани специалисти, вниманието към всеки детайл и стремежът да удовлетворим всяко желание на хората, които решават да ни се доверят.

Ако искате да получите безпогрешно качество, спазени срокове за изпълнение на задачите, рентабилност и устойчивост, доверете се на EXTRAVAGANCE Build.

© 2018 Extravagance Build – комплексно решение на Вашите стрително-ремонтни потребности в Бургас и региона      Полезни връзки: Защита на лични данни